Aktuálně

Dne 19. 1. 2018 se v prostorách restaurace Na hřišti konala valná hromada členů fotbalového oddílu SK Řečkovice. Přítomen byl i starosta naší městské části Mgr. Bc. Marek Viskot, který přítomné členy seznámil s okolnostmi a možnými termíny realizace umělého povrchu namísto stávajícího pískového hřiště. Na programu valné hromady byla mj. i volba nového devítičlenného výboru SK Řečkovice. Novým předsedou byl zvolen dosavadní místopředseda Martin Jelínek, za jeho zástupce byl odhlasován Jaroslav Rousek ml., dalšími členy jsou: Petr Sedlák, Jiří Konior, Martin Král, Radim Kunc, Kamil Šafář, Vratislav Florián a Jan Hanák. V novém složení chybí díky zdravotním problémům, pracovním povinnostem či jiných skutečností, několik dlouholetých funkcionářů- dlouholetý předseda SK Jiří Prchal, obětavý „inventář“ Josef Olša s Jaroslavem Čížkem a rovněž organizační pracovník Zdeněk Dvořáček. Všem bych jim chtěl jménem našeho oddílu poděkovat za obětavou, poctivou a především záslužnou práci a popřát jim do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní optimismus. Pevně věřím, že svůj srdečný vztah k oddílu jim nadále zůstane. MK

Náš klub je finančně podporován městem Brnem.