Aktuálně

  Vážení členové SK Řečkovice

     dovolujeme si Vás srdečně pozvat na Valnou hromadu členské základny SK Řečkovice. Akce se uskuteční v pátek 1. 2. 2019 od 18.00 již tradičně v prostorách místní restaurace. Na programu zazní seznámení s chodem klubu, jeho hospodařením, realizovanými a plánovanými projekty uplynulého roku, zhodnocení minulého kalendářního roku očima zástupců jednotlivých mužstev aj. Na pořadu pátečního večera bude pro přítomné připraveno občerstvení. Těšíme se na hojnou účast i Vaše nápady, připomínky aj. S pozdravem Výbor SK Řečkovice.

Náš klub je finančně podporován městem Brnem.