Aktuálně

Vážení členové SK Řečkovice

     dovolujeme si Vás srdečně pozvat na Valnou hromadu členské základny SK Řečkovice. Součástí bude i volba nového výboru SK. Kdokoliv ze zájemců o práci ve výboru SK (z řad členů SK Řečkovice) nechť se přihlásí do 21. 1. 2020 (mailem či osobně-nejlépe v době schůze, tzn. v úterý 3.12., 17. 12., 7. 1., 14. 1., 21. 1.v době od 17.00-18.00). Akce se uskuteční v pátek 24. 1. 2020 od 18.00 již tradičně v prostorách místní restaurace. Na programu zazní seznámení s chodem klubu, jeho hospodařením, realizovanými a plánovanými projekty uplynulého roku, zhodnocení minulého kalendářního roku očima zástupců jednotlivých mužstev aj. Na pořadu pátečního večera bude pro přítomné připraveno občerstvení. Těšíme se na hojnou účast i Vaše nápady, připomínky aj. S pozdravem Výbor SK Řečkovice.

Náš klub je finančně podporován městem Brnem.