Aktuálně

Na základě rozhodnutí vlády ČR uzavírá klub SK Řečkovice kompletně své sportovní prostory (kabiny, UT, hřiště s travnatým povrchem) a ruší veškeré tréninky všech družstev, přátelské zápasy i pronájmy UT jiným oddílům. Toto mimořádné opatření má platnost 30 dní, nelze vyloučit, že bude v platnosti i déle. Děkujeme za pochopení. S pozdravem výbor SK Řečkovice.

Náš klub je finančně podporován městem Brnem.