Aktuálně

 

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil náš člen a dlouholetý předseda Jiří Prchal. Zemřel po dlouhé nemoci 2. června 2021 ve věku 64 let, rozloučení proběhlo v úzkém kruhu rodinném. Velmi si vážíme jeho usilovné práce pro klub, férového jednání i životního optimismu, pozůstalé rodině vyjadřujeme za celý oddíl upřímnou soustrast. Čest jeho památce! 

Náš klub je finančně podporován městem Brnem.